REGULAMIN KONKURSU:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pacynki tematycznie związanej z bohaterami książki o tematyce przygodowej.
W konkursie mogą brać udział dzieci z klas 1-3.
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych, czyli na poziomach klas.
Dopuszczalna jest pomoc osób dorosłych przy wykonaniu pacynki przez uczniów klas pierwszych. Uczniowie klas drugich i trzecich pacynkę wykonują samodzielnie.

Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac:

Pacynka – lalka teatralna nakładana na dłoń jak rękawiczka i poruszana palcami aktora – animatora. Dopuszczalna dowolna wielkość pacynki. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasa oraz tytuł utworu, który został zilustrowany.

Prace dostarczamy do wychowawców do 6 marca 2020 r.

Organizatorzy:
Lidia Bauer-Ruszczyk
Agnieszka Krasowska