Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, organizowanym przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Zana w Pruszkowie
w ramach akcji społecznie pt. „Rozmerdany projekt”.

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klasy I-VIII w poszczególnych kategoriach:
1) uczniowie klas I-III
2) uczniowie klas IV-VI
3) uczniowie klas VII-VIII

Praca musi być wykonana na papierze typu bristol w formacie A3, dowolną techniką plastyczną, np.: ołówek, kredki, pastele, farby, wycinanki.

Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę.

Praca powinna być opatrzona metryczką wg wzoru: „imię i nazwisko, klasa, szkoła z dopiskiem „Rozmerdany projekt” wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 dostępnym na stronie naszej szkoły.

Prace muszą być pracami własnymi, nie publikowanymi nigdzie wcześniej na konkursach, wystawach, itp.

Prace przyjmujemy do dnia 04. 03. 2020 r.

Koordynatorzy konkursu:
p. Grażyna Pietrak, p. Agnieszka Krasowska

Regulamin-konkursu

Oświadczenie