Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkół zostaje czasowo ograniczone. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostają zawieszone na dwa tygodnie.

12 i 13 marca będzie działała jedynie świetlica dla uczniów, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.

Proszę, abyście zachęcali Państwo dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Prosimy na bieżąco śledzić dziennik, ponieważ nauczyciele mogą tą drogą przekazywać uczniom informacje o samodzielnej pracy w domu.

Przypominam, że każdemu z Państwa, kto ma dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS.

Proszę, abyście Państwo:
– przekazali osobom, które będą opiekować się Państwa dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegali w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
– śledzili na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrekcję szkoły.
Wszelkie informacje i wiadomości będą przekazywane za pomocą e-dziennika.

Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest najważniejsze, dlatego liczę na zrozumienie z Państwa strony w tej wyjątkowej dla wszystkich sytuacji.

Z poważaniem
Aneta Pawłowska