Zmiany zasad rekrutacji do placówek opiekuńczych i edukacyjnych.

Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mieszkańców, którzy będą zapisywać swoje dzieci do pruszkowskich przedszkoli, żłobków i klas I szkół podstawowych, dostosowujemy zasady rekrutacji do obecnie panującej sytuacji.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I – wnioski do pobrania na stronie szkoły. Wydrukowane wnioski rekrutacyjne należy złożyć w szkołach, w terminie od 30.03. do 08.04.2020 r.
Pozostałe zasady rekrutacji pozostają na dzień dzisiejszy bez zmian.