Z pewnością nie jest Wam obce takie pojęcie, ale co ono w zasadzie oznacza? Przyjęło się uznawać, że asertywność to sztuka mówienia „NIE”. Jednak to zbyt duże uproszczenie. Co zatem, kryje się za tym słowem?

Przede wszystkim asertywność jest to umiejętność nabyta. To znaczy, że nikt nie jest asertywny od urodzenia. Musimy się tego nauczyć. Najczęściej nauka przychodzi razem ze zdobywanym doświadczeniem. Często zamiast opanowania umiejętności asertywnych ludzie rozwijają się w dwie skrajne strony – nadmiernej uległości lub roszczeniowości. Nauka asertywności pozwala nam na wypośrodkowanie obu tych dróg. Badania wykazały, że osoby które w dobrym stopniu opanowały tę umiejętność, cieszą się lepszą kondycją psychiczną,
są bardziej zadowolone z siebie i łatwiej nawiązują kontakty międzyludzkie.

Asertywność to również umiejętność wyrażania swoich potrzeb z zachowaniem odpowiedniego szacunku do drugiej osoby. To umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki. Osoba asertywna potrafi określić swoje mocne i słabe strony, a co za tym idzie, nie podejmuje się zadań zbyt trudnych, które mogą ją narazić na niepotrzebny stres i frustracje.

10 praw asertywnego człowieka

Słowo „asertywność” w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć
i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi.
Jan Ferguson, autorka książki „Asertywność doskonała”, sformułowała kartę 10 praw człowieka, zgodnie z którą każdy z nas ma prawo:

  • prosić o to, czego chce – co nie oznacza, że musi to dostać;
  • wyrażać swoje zdanie, uczucia i emocje – asertywnie, czyli adekwatnie do sytuacji;
  • nie być dyskryminowanym;
  • samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
  • decydować, czy chce się angażować w cudze problemy – nie musi stale poświęcać się dla innych;
  • popełniać błędy i uczyć się na nich bez poczucia winy;
  • dostawać to, za co płaci – gdy coś kupuje czy korzysta z usług;
  • zmieniać swoje decyzje – rozwijamy się i nie musimy zawsze mieć tego samego zdania;
  • do prywatności;
  • odnieść sukces – nie należy pomniejszać swoich osiągnięć, tylko cieszyć się nimi.

Marek Milczarek,
psycholog