Uczniowie klas 5 omawiają mity greckie. W ramach pracy domowej
mieli za zadanie przygotować „Śniadanie godne bogów”.
Oto efekty i jednocześnie baza propozycji śniadaniowych: