Dnia 17 czerwca 2020 roku,

Jan Lisiecki uczeń naszej szkoły i zawodnik Klubu Sportowego Teresin – sekcja łucznicza
wygrał Warszawską Olimpiadę Młodzieży w kategorii dziecko.

Zdobył cztery złote medale w czterech odległościach oraz piąty medal jako najlepszy łucznik Olimpiady w swojej kategorii zdobywając 706 pkt. na 720 pkt. możliwych. Jednocześnie zapisał się
w historii jako jeden z najlepszych łuczników w swojej kategorii w ostatnim dziesięcioleciu.

Serdecznie gratulujemy!