Drodzy Uczniowie,

dnia 01 września 2020 r. zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Wszyscy uczniowie po wejściu na teren szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.
Ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły prosimy o korzystanie
z maseczki lub przyłbicy. Z powodu ograniczeń związanych z ilością osób przebywających
w szkole prosimy, aby pierwszoklasistom oraz nowym uczniom naszej szkoły towarzyszył tylko jeden rodzic/opiekun. Jednocześnie pozostałych uczniów, jeśli jest taka możliwość prosimy,
aby przyszli bez rodziców. Poniżej przedstawiamy harmonogram przebiegu rozpoczęcia roku szkolnego.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:

9:00     Klasy VIII a, VII a i b
Rozpoczęcie i spotkanie z wychowawcą w sali gimnastycznej.
Uczniowie wchodzą wejściem głównym.

 9:30     Klasy VI a, b, c, d
Rozpoczęcie i spotkanie z wychowawcą w sali gimnastycznej.

Klasy: VI a  i  VI b
Wchodzą wejściem głównym.

Klasy: VI c  i VI d
Wchodzą wejściem bocznym od parkingu dla rowerów.

10:00       Klasy V a, IV a, b   

Klasa IV a 
Rozpoczęcie w sali gimnastycznej, spotkanie  z wychowawcą –  sala nr 16.

Klasa IV b 
Rozpoczęcie w sali gimnastycznej, spotkanie  z wychowawcą – sala nr 15.

Klasy: IV a i IV b  wchodzą wejściem głównym.

 Klasa V a  – rozpoczęcie w sali gimnastycznej, wchodzi wejściem bocznym od parkingu dla rowerów.

 

10:30      Klasy III a, b, c, d 
Rozpoczęcie i spotkanie z wychowawcą w sali gimnastycznej.

Klasy: III a i III b wchodzą wejściem głównym.

Klasy: III c i III dwchodzą wejściem bocznym od parkingu dla rowerów.

 

11:00      Klasy II a, b, c, d 
Rozpoczęcie i spotkanie z wychowawcą w sali gimnastycznej.

Klasy: II a i II b wchodzą wejściem głównym.

Klasy: II c i II d wchodzą wejściem bocznym od parkingu dla rowerów.

 

11:30      Klasy I a, b 
Rozpoczęcie w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcą w salach.

Klasa I a – sala nr 5

Klasa I b – sala nr 8

Klasy: I a i  I b wchodzą wejściem głównym.

 

12:00        Klasy I c, d, e
Rozpoczęcie w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcą w salach:

Klasa I c –  sala nr 5

Klasa I d –  sala nr 4

Klasa I e –  sala nr 8

Klasy: I c , I b, I e  wchodzą wejściem głównym.

 

31.08.2020spotkanie organizacyjne dla klas „0”  o godz. 17:30 dla rodziców i dzieci w sali gimnastycznej. Zalecamy maseczki.