Szanowni Rodzice!

Zapraszamy Rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 16.09.2020, o godzinie 18.00. Miejsce spotkania zostanie umieszczone na drzwiach wejściowych do szkoły w dniu 16.09. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk
i zasłanianiu ust oraz nosa maseczką.

Z wyrazami szacunku,
Aneta Graczyk