Uczniowie z klas 6 uczestniczący w kółku historycznym poszerzyli wiedzę na temat Powstania Warszawskiego. Upamiętnili bohaterską walkę Polaków poprzez stworzenie gazetki ściennej.