Drodzy Uczniowie,

w związku, ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości i zabawy, które pełni przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę. Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć dzieci i młodzież dowiadują się o tym, jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Warto podkreślać przy tym istotną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

Zainteresowani udziałem w konkursie powinny do dnia 30 listopada 2020 r. przekazać opiekunowi konkursu, wykonaną pracę plastyczną, wybierając jeden ze sposobów:

1. sposób tradycyjny: przekazując wypełniony Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego – autora pracy – Załącznik nr 2 oraz oryginał pracy plastycznej wraz z imieniem i nazwiskiem autora i informacją o kategorii wiekowej (kl. I-IV, kl. V-VIII) lub,

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: załączając wypełniony Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego – autora pracy – Załącznik nr 2 oraz skan lub zdjęcie pracy plastycznej wraz z imieniem i nazwiskiem autora i informacją o kategorii wiekowej (kl. I-IV, kl. V-VIII), na adres e-mail:
agnieszka.krasowska@sp5pruszkow.pl lub
hanna.adamczyk@sp5pruszkow.pl

z dopiskiem: „Konkurs Ogólnopolskie Dni Praw Dziecka 2020, Imię i Nazwisko autora”.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Komisja oceni szczegółowo prace na podstawie następujących kryteriów:
a) atrakcyjność graficzna pracy plastycznej;
b) powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka;
c) oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy;
d) walory edukacyjne pracy dla uczniów z tej samej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim zobowiązań Uczestnika. Uczestnicy, zgłaszając Pracę Konkursową, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu.

Do wzięcia udziału w konkursie serdecznie zaprasza Rzecznik Praw Dziecka.

Opiekunowie konkursu w szkole:
Agnieszka Krasowska
Hanna Adamczyk