W klasie 0B w roku szkolnym 2020/2021 jest realizowany projekt „Bohater Tygodnia”. Przedszkolaki uczą się dzielenia swoimi wrażeniami oraz okazywaniem sympatii innym. Dzięki projektowi dzieci czują się w pełni członkami grupy, uczą się obdarzać uwagą innych, zacieśniają więzi rodzinne, a współpraca rodziców z oddziałem przedszkolnym staje się efektywniejsza.

Kolejno, co tydzień każde dziecko jest bohaterem.  W ciągu tego tygodnia bohater jest najważniejszą osobą grupy, ma możliwość wyróżnić się czymś szczególnym, opowiedzieć o swojej rodzinie, pokazać zdjęcia w formie plakatu. Ma swój tygodniowy kącik. Cały tydzień ustawia się w pierwszej parze. Rodzice przygotowują z dzieckiem plakat o bohaterze, album lub książkę. Pod koniec tygodnia bohater dostaje pamiątkową książkę od wszystkich. Wszystkie dzieci rysują postać bohatera, a bohater siebie i swoją rodzinę.  Projekt sprawia wiele radości i buduje poczucie wartości u każdego uczestnika.