Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.”

Celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców  w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom emitowanych na kanale youtube pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=i3ZlZwhmqSQ&feature=youtu.be

Poniżej załączamy tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinariów.

Polecamy!