Dyrektor Szkoły wraz z całym gronem pedagogicznym oraz uczniami składają serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Kowalskiemu
za przekazanie pięknego portretu patrona Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie, Ignacego Jana Paderewskiego. 

Dziękujemy za aktywną współpracę, zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności szkolnej i życzymy dalszych sukcesów!