Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym zorganizowanym pod hasłem: „NIEZWYKŁY INSTRUMENT MUZYCZNY”

Cele konkursu:
• rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności dzieci,
• poznawanie nowych technik twórczych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu ich zastosowania,
• odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych, technicznych i konstrukcyjnych,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej i samodzielności,
• promowanie postawy proekologicznej.

Regulamin konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas 0-3
• Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej z tworzyw wykorzystywanych w recyklingu(rolki po papierze, butelki plastikowe, pojemniki po jogurcie, sznurek, makulatura, folia itp.).
• Kryteria oceny: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do prac samodzielność.
• Do każdego instrumentu powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko dziecka, wiek i klasę.
• Instrumenty należy dostarczyć do dnia 12.04.2021r. do świetlicy szkolnej.
• Dostarczone instrumenty nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
• Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatora.

Koordynatorzy konkursu:
Renata Salamon
Monika Krzyżanowska