Tematem przewodnim konkursu jest poszerzenie wiedzy młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno tych małych ojczyzn, jak i całego regionu. Ma również rozwijać i promować talenty artystyczne.

W konkursie tym mogą wziąć udział uczniowie klas I-III, którzy mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo).

Termin ostateczny wykonania pracy plastycznej to 15 kwietnia 2021 r.

Wykonane prace plastyczne wraz z wypełnioną i podpisana deklaracją uczniowie klas I-III przekazują bezpośrednio do osób:
p. Agnieszki Krasowskiej,
p. Marty Kwaśniewskiej,
p. Pauliny Świdzińskiej

Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl pod adresem:

https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/inne/art,225,konkurs-jestem-z-mazowsza.html

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Agnieszka Krasowska
nauczyciel plastyki