Szanowni Państwo,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I – VIII będą realizowali naukę w trybie zdalnym wg planu lekcji (Teams 1-3, Moodle 4-8).

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą odbywały się tak jak dotychczas w formie stacjonarnej i zdalnej.

Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie w szkole bez zmian.

Dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. W takim przypadku rodzic powinien złożyć wniosek do dyrektora szkoły.

Dyrektor Szkoły