W 2021 roku hasło przewodnie Światowego Dnia Ziemi brzmi:

 ,,Przywróć naszą Ziemię”.

Coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzenia świadomości ekologicznej
i życia w zgodzie z naturą.

W ramach rozgłaszania i popularyzowania ekologii, zapraszam uczniów klas 4-7 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Ekologiczny znaczek SP5”.

Regulamin Konkursu Plastycznego „Ekologiczny znaczek SP 5”:

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. J I. Paderewskiego w  Pruszkowie

Cele konkursu:

  • propagowanie właściwych postaw ekologicznych
  • zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o środowisko
  • uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody
  • kształtowanie postawy patriotyzmu ekologicznego
  • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych
  • rozwijanie umiejętności manualnych

Do wykonania jest praca plastyczna:
• format prac – A4,  technika dowolna

Zdjęcie pracy lub scan proszę przesłać na adres:jolanta.iwaniuk@sp5pruszkow.pl lub dostarczyć do szkoły.

Termin przesłania lub dostarczenia prac do dnia 23.04.2021 r.

Zaprasza
Jolanta Iwaniuk
nauczyciel geografii