Zapraszamy do udziału w zebraniach z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów.