Z wielką przyjemnością informuję,

iż dwoje uczniów naszej szkoły z klas 6, zostało laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii Galileo 2021. Są nimi:

Olga Lehmann – klasa 6C
Jakub Chlebny – klasa 6B

Wyróżnienie otrzymał:

Jan Lisiecki – klasa 6A

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję!


Jolanta Iwaniuk
nauczyciel geografii