Uczniowie klasy 7A podczas wycieczki edukacyjnej zwiedzali Pałac Prezydencki w Warszawie. Zwiedzanie odbyło się z przewodnikiem.

Pierwsze pomieszczenie, które mogliśmy podziwiać to Sala Kolumnowa – jest to miejsce, w którym Prezydent powołuje i odwołuje rządy, nadaje tytuły naukowe, mianuje sędziów, nadaje stopnie generalskie, najwyższe odznaczenia i ordery państwowe. Kolejne pomieszczenie to Sala Obrazowa – odbywają się w niej posiedzenia rządu pod przewodnictwem Prezydenta RP oraz organizowane są spotkania i konferencje z mediami. Zwiedzaliśmy również Salę Niebieską, w której przyjmowane są zagraniczne delegacje, Salę Białą im. Lecha Kaczyńskiego oraz Jadalnię. Mieliśmy również okazję zwiedzić prywatną Kaplicę. Zwiedziliśmy również Salę Orderu Orła Białego, w której znajduje się m.in rękopis Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1935r., zwanej konstytucją kwietniową. Zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego zakończyliśmy w Sali Chorągwianej, którą zdobią repliki polskich chorągwi z różnych okresów.

Uczniowie zwiedzili również Belweder, którego historia sięga XVI wieku, obejrzeli miejsca, w których Prezydent RP przyjmuje głowy państw i spotyka się z wybitnymi osobistościami. Widzieliśmy też m.in. Salę Marmurową, Salę Pompejańską, Kaplicę pod wezwaniem NMP Królowej Polski, Gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego: salonik i pokój adiutanta, Gabinet Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz ekspozycję poświęconą Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu.