Nasi najmłodsi uczniowie z zaangażowaniem włączyli się w Światowy Dzień Ziemi i wiedzą, jak ważne jest dbanie o środowisko, które nas otacza.