Od 17 maja do 28 maja 2021 roku uczniowie klas 4 – 8 przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym, wg następującego harmonogramu:

od 17.05 do 21.05 2021 r.

Nauka w systemie stacjonarnym:
klasy 6A, 6B, 6C, 6D, 8A

Nauka w systemie zdalnym:
klasy 4A, 4B, 5A, 7A, 7B

od 24.05 do 28.05.2021 r.

Nauka w systemie stacjonarnym:
klasy 4A, 4B, 5A, 7A, 7B

Nauka w systemie zdalnym:
klasy  6A, 6B, 6C, 6D, 8A

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS, tak jak we wrześniu i październiku, klasy będą miały lekcje w jednej sali lekcyjnej (4A s.16, 4B s.15, 5A s.19, 6A s.13, 6B s.12, 6C s.18, 6D s.20, 7A s.14, 7B s.11, 8A s.17).