Przypominamy, że do dnia 15 września 2021 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł. na osobę w rodzinie.

Druki można pobrać u pedagoga szkolnego. Komplet dokumentów składamy u w/ww.