W ramach współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 1 w Pruszkowie Pani Dyrektor Aneta Pawłowska oraz uczniowie naszej szkoły, Aleksandra i Karol uczestniczyli w akcji Narodowe Czytanie. Inicjatywa ta, to akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. Dzieci z uwagą wysłuchały fragmentu dzieła Gabrieli Zapolskiej pod tytułem „Moralność Pani Dulskiej” oraz z wielkim zaangażowaniem odpowiadały na pytania do tekstu.