Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”, który jest przeprowadzany przy współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie mogą wziąć udział w:

teście konkursowym przeprowadzanym w dwóch kategoriach konkursowych:
„Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych;
„Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

konkursie prac indywidualnych przeprowadzanym w kategorii szkoły podstawowej w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat „Zjawiska atmosferyczne i ich skutki”.


Konkurs jest konkursem samofinansującym, wpłata wynosi 10,00 zł od osoby za udział w każdej formie konkursowej (test i praca indywidualna). Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 26 listopada 2021 r. (czas – 60 minut). Prace indywidualne należy wysłać najpóźniej do 1 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia do konkursu razem z potwierdzeniem wpłaty przyjmuję do środy (29.09.21). Więcej informacji w ogłoszeniach dziennika Librus.

Zapraszam,
Jolanta Iwaniuk
nauczyciel geografii