Zapraszamy do udziału
w Szkolnym konkursie plastyczno-multimedialnym
dla klas 0-VIII.

CELE KONKURSU:

 • Przybliżenie życia i działalności Prymasa Tysiąclecia.
 • Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.
 • Utrwalenie wspomnień o Wielkim Polaku.
 • Rozwijanie kreatywności oraz zainteresowań artystycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną.

FORMY KONKURSU:

Konkurs plastyczny dla klas 0- 6

Wykonanie pracy ukazującej postać Bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego.

 • Format pracy – A4,
 • Technika dowolna -(szkic, węgiel, wydzieranka, pastele, farby, kolaż, itp.).
 • Uczestnikom klas 0-III mogą pomagać osoby dorosłe.
 • Uczestnicy klas IV- VI wykonują pracę samodzielnie.
 • Pracę należy podpisać na odwrocie drukowanymi literami ( imię, nazwisko, klasa ) oraz należy przykleić zgodę na publikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku dziecka)  
 • Uczestnicy klas 0-3 piszą również z kim była wykonana praca.


Konkurs multimedialny dla klas 7-8

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej o Bł. Stefanie kardynale Wyszyńskim.
 • Minimum 10 slajdów – max 15 slajdów w programie Power Point
 • Prezentację należy nagrać na płytę i przekazać katechecie.
 • Prezentacja musi zawierać slajd z danymi autora ( imię, nazwisko, klasa).

KRYSTERIA OCENIANIA:

Prace plastyczne: tematyka, estetyka, kreatywność, pomysłowość

Prace multimedialne: Komisja będzie oceniać pracę, które temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę. Charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami. Napisane są językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

***********

Wszyscy uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły będą mogli oddać głos w kategorii 0- 6 przyznając tym samym „Nagrodę  szkolnej publiczności.”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prace należy oddać do 27 października:

 1. Klasy 0-3 – podczas lekcji religii katechecie.
 2. Klasy 4-6 przynoszą do sali 21.
 3. Klasy 7-8 – oddają katechecie na lekcji religii .

Nadesłane prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wystawiania oraz nieodpłatnego publikowania.

NAGRODY:

Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie. Każdy z uczestników otrzyma upominek. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe przewidziane są dla laureatów I, II, III miejsca w każdej kategorii oraz dla autorów prac wyróżnionych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów.

Wasi Katecheci z SP5 😊

Konkurs-o-Prymasie-Tysiaclecia-zgoda