I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie, ogłasza konkurs na nadanie imienia dla fantoma do nauki resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

II. CEL
1. Celem konkursu jest wybranie imienia dla fantoma, który będzie wykorzystywany do celów edukacyjnych i informacyjnych w ramach nauki udzielenia pierwszej pomocy.

III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i skierowany jest do uczniów 4-8.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie propozycji imienia dla fantoma wraz z krótkim uzasadnieniem.
3. Propozycja imienia dla fantoma powinna zawierać dodatkowo informacje (oznaczenie klasy).
4. Każda klasa może zgłosić propozycję jednego imienia.

IV. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Propozycję należy złożyć w dniu 11 października 2021 r., do pudełka na holu głównym szkoły „Imię dla fantoma” podczas przerwy 12.30 -12.45 do przedstawiciela S.U.
2. Wyboru imienia dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Komisja Konkursowa może podjęć decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 października 2021 roku.

Jolanta Iwaniuk i Samorząd Uczniowski