Pani Monika, psycholog szkolny, rozpoczęła cykl spotkań z uczniami klas pierwszych i drugich. Zajęcia mają na celu nauczenie rozpoznawania u siebie emocji, nazywanie ich oraz nauczenie kilku technik relaksacyjnych. Naukę uważności rozpoczęli uczniowie klasy 1B.