Po radosnym świętowaniu podczas akcji „Dzień Nieba”, niektórzy uczniowie naszej szkoły udali się w miejsca nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych, aby zapalić znicz wdzięczności i pamięci. Uczniowie klasy 3A i 3B wzięli udział w „Spacerze pamięci” zorganizowanym przez edukatora z Muzeum Dulag 121.Uczniowie klas 4. oraz 2C i 2E udali się do przydrożnej kapliczki z 1920 r. znajdującej się przy ul. Zdziarskiej ufundowanej przez Franciszka i Józefę Możdżeńskich w roku zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.