Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Cele konkursu:
1) promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich;
2) kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje;
3) promocja działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i projektu „Odpoczywaj na wsi”;
4) popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie:

a) I  grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;

b) II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne i rzeźby i inne temu podobne.

Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz mieć przyklejony formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do regulaminu.

Do konkursu można zgłosić jedną pracę plastyczną.

Do uczestnictwa w konkursie wymagane jest:
 – wypełnienie i przekazanie do świetlicy szkolnej przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu formularza zgłoszeniowego na konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi” (Załącznik nr 1 do regulaminu);
– oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu plastycznego „Odpoczywaj na wsi” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych, wykorzystanie wizerunku oraz przeniesienie praw autorskich (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do regulaminu).

Konkurs przebiega w trzech etapach:
– szkolnym;
– wojewódzkim;
– ogólnopolskim.

Laureatom konkursu zostaną przekazane nagrody indywidualne.

PRACE PLASTYCZNE ( Z FORMULARZAMI) SKŁADAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP5 DO 17 LISTOPADA 2021 R.

Opiekunowie konkursu:
Monika Krzyżanowska
Klaudia Gębala

Regulamin-konkursu-plastycznego

Zalaczniki-do-regulaminu-konkursu