Drodzy uczniowie,
czy lubicie robić zdjęcia, bawić się kadrem i kolorem? A może chcecie spróbować swoich możliwości w konkursie?

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do konkursu: fotograficzny kolaż połączony z techniką plastyczną – ujęcie perspektywiczne „Pruszków w obiektywie” w ramach „Projektu artystycznego dla szkół podstawowych
w Pruszkowie”.

Założeniem projektu jest promocja „małej” Ojczyzny – miasta Pruszkowa z okazji 105-lecia nadania praw miejskich, pod patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa. Organizatorem projektu  jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie pod patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Celem projektu jest:

  • identyfikacja z „małą” Ojczyzną i poczucie współodpowiedzialności za jej rozwój
  • promocja własnego miasta oraz jego walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych
  • kształtowanie poczucia tożsamości i patriotyzmu lokalnego
  • wszechstronny rozwój ucznia oraz tworzenie sytuacji dających uczniom możliwość do procesu twórczego i aktywizacji kulturalnej.

Zadanie konkursowe:

Wykonanie fotografii znanego i ciekawego miejsca w Pruszkowie spośród:
Plac Jana Pawła II, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego/Rzeźba Narcyza, Pałac Potulickich, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – Oranżeria, Mostek w Parku Potulickich, Ulica Ignacego Kraszewskiego, Kościół św. Kazimierza, Ulica Berenta 12 (wcześniej ulica Komorowska, zachodnio – północna część frontowa placu targowego), Ulica Kościelna – kamienica czynszowa z 1906 roku, Urząd Miejski w Pruszkowie, Kościół na Żbikowie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Pałac nad Utratą, Zakład opiekuńczo-leczniczy (psychiatryczny) w Tworkach, Brama Szpitala w Tworkach, Duża Hala Znicz, Tor kolarski w Pruszkowie, Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Dworzec PKP, Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, Pałacyk Sokoła, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Willa rodziny Hoserów przy ulicy Żbikowskiej 56, Kolegiata – budynek dyrekcji Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie, Brama fabryki Ołówków, Starostwo Powiatowe, Willa „Topolówka”, Młyn nad Utratą.

Opis wykonania pracy:

Zdjęcie przyklejone na kartkę z bloku technicznego formatu A4, w dowolnym miejscu kartki. Dobranie do zdjęcia rodzaju perspektywy, i dorysowanie lub domalowanie pozostałych części otoczenia dowolną techniką, np. pastele, ołówek,  tempera itp.


Wymagania konkursowe:

  1. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
  2. Praca plastyczna powinna być podpisana danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły).
  3. Dane będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikami Konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
  4. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu.
  5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.
  6. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do Konkursu.

Termin składania prac:

Od 10 do 26 listopada 2021 r. Prace składamy do wychowawców klas.

Rozstrzygnięcie etapu szkolnego  nastąpi 3 grudnia 2021 r.

W etapie szkolnym konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce. Zwycięskie prace wezmą udział w eliminacjach do etapu międzyszkolnego.

Koordynatorzy Konkursu:
Katarzyna Dąbrowska,
Tomasz Iwaniuk,
Agnieszka Krasowska,
Grażyna Pietrak