Uczniowie kl. 2B stworzyli na zajęciach grupowy projekt edukacyjny pt. ,,Stolice Europy”. Lider każdej z grup miał za zadanie wylosować nazwę stolicy do opracowania. Wśród nich znalazły się: Warszawa, Berlin, Paryż, Londyn i Rzym. Każda grupa miała za zadanie stworzyć plakat lub makietę budowli, charakterystycznej dla danej stolicy. Uczniowie omówili swoje pomysły w grupach, a na zajęcia przygotowali plansze z ilustracjami, albumy i pudełka do stworzenia przestrzennych budowli. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem i zapałem oddali się pracy twórczej. Efekty swojej pracy, każda z grup przedstawiła klasowym koleżankom i kolegom, w formie autoprezentacji i wystawy.

Gratulujemy pomysłów!