Zapraszamy uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 5 do udziału w Projekcie Artystycznym – Nasz Pruszków.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie. Założeniem projektu jest promocja miasta Pruszkowa. Projekt artystyczny – Nasz Pruszków, został opracowany z okazji obchodów rocznicy 105-lecia nadania praw miejskich, pod patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa, który jest również fundatorem nagród.

TEMAT – Projekt plastyczny na pocztówkę panoramiczną

Termin składania prac do 26 listopada 2021r. do wychowawców klas.

Praca konkursowa dla klas 1–3 powinna być wykonana na papierze typu brystol (blok techniczny), w formacie A4, techniką plastyczną płaską, np. tusz, ołówek, węgiel, pastele, gwasz, tempera.

Rozstrzygnięcie etapu szkolnego nastąpi 3 grudnia 2021r.

W etapie szkolnym konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce. Zwycięskie prace wezmą udział w eliminacjach do etapu międzyszkolnego.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

  1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy indywidualnej.
  2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
  3. Praca plastyczna powinna być podpisana danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły).
  4. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu.
  5. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach.
  6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Kryteria oceny prac:
– ogólny wyraz artystyczny pracy;
– zgodność z tematem konkursu;
– estetyka i staranność pracy;
– kreatywność, oryginalność;
– stopień trudności wykonania;
– poziom merytoryczny;
– pomysłowość oraz nowatorstwo pracy;
– atrakcyjność formy prezentacji prac.

Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Andrzejewska
Monika Kowalska
Marzena Staśkiewicz
Aneta Wojtyniak