Dzieci uczęszczające na świetlicę zapoznały się z historią Andrzejek. Brały udział w różnych zabawach, np.: „Zwierzęta wróżą, jaki będę”, ” Buty”, „Symbole” czy kodowanie na dywanie. Było wesoło i ciekawie.