25 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 7C brali udział w „eko-lekcji” w szkolnym ogródku w Szkole Podstawowej nr 10 w ramach projektu „Odlotowy Pruszków”. Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów przez zwrócenie uwagi na przyrodę występującą w najbliższej okolicy, a także zachęcenie ich do prowadzenia własnych obserwacji przyrodniczych. Uczniowie prowadzili takie obserwacje 22 kwietnia, w Marku Mazowsze, licząc gniazda ptaków i obserwując ich zachowania.