29 kwietnia 2022 r. klasa 3C była na wycieczce w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Uczniowie zwiedzili wystawę dotyczącą życia ludzi sprzed dwóch tysięcy lat na terenach, na których obecnie mieszkamy. Dowiedzieli się co to są dymarki i jak je budowano, jak wytapiano żelazo i do czego było ono potrzebne. Następnie uczestniczyli w warsztatach lepienia z gliny. Wykonali piękne miski, dzbanki i kubki.