„Lato w Mieście” to akcja kierowana do dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Pruszkowie, w terminie od 27 czerwca do 26 sierpnia 2022 r.

Wykaz szkół biorących udział w akcji LATO W MIEŚCIE:

Lp.TerminPlacówka, która organizuje wypoczynek dla uczniów wszystkich szkół
1.27.06.2022 – 08.07.2022SP 1 ul. Topolowa 10, tel. (22) 758 63 52
SP 10 ul. Pływacka 16, tel. (22) 299 39 19
2.11.07.2022 – 22.07.2022SP 2 ul. Jasna 2, tel. (22) 758 79 74
SP 6 ul. Lipowa 31, tel. (22) 758 79 44
3.25.07.2022 – 05.08.2022SP 8 ul. Obrońców Pokoju 44, te. (22) 758 68 93 SP 9 ul. Mostowa 6, tel. (22) 758 67 48
4.08.08.2022 – 19.08.2022SP 3 ul. Wojska Polskiego 34, tel. (22) 728 08 83
5.16.08.2022 – 26.08.2022SP 5 ul. Długosza 53, tel. (22) 486 31 21

Zapisy będą przyjmowane w szkołach organizujących wypoczynek zgodnie z powyższym harmonogramem. Szkoły przyjmują zapisy od 16 do 20 maja 2022 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W każdej ze szkół planujemy organizację 4 grup liczących 15 uczestników. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa Nr 2, w której zostanie utworzonych 6 grup. Przebieg akcji jest uzależniony od zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czas trwania zajęć: 8.00 – 16.00

Odpłatność – 200 zł za tygodniowy udział w półkoloniach.
Płatność za okres 16.08.2022 r. – 20.08.2022 r. to koszt 160 zł. Wpłaty dotyczące „Lata w mieście” organizowanego w SP5 przyjmowane są na konto żywieniowe: 69 1240 6380 1111 0010 8651 4472

W trakcie pobytu organizatorzy zapewniają II śniadanie oraz obiad.

Bogaty program wypoczynku będzie realizowany z udziałem wielu instytucji Pruszkowa, jak: Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk”, Pruszkowie Centrum Kultury i Sportu, Książnica Pruszkowska, Miejska Pływalnia „Kapry”, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska. Organizatorzy zapewnią ciekawe i bezpieczne spędzenie wakacyjnego czasu dzieciom pozostającym w mieście.

Akcja finansowana jest z budżetu Urzędu Miasta Pruszkowa. Koordynatorem przebiegu akcji jest Wydział Edukacji UM.