Szanowni Rodzice,

w dniach 24, 25, 26 maja 2022 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I – VII.

W miarę możliwości, prosimy o zapewnienie opieki dzieciom w wyżej wymienione dni. Dla tych dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki w domu, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. Prosimy o informację do 20 maja 2022 roku (piątek) bezpośrednio w świetlicy o potrzebie zapewnienia opieki Państwa dziecku.

Ze względu na konieczność zapewnienia ciszy i bezpieczeństwa w czasie egzaminów w tych dniach będą obowiązywały szczególne zasady przebywania na terenie szkoły.

W tych dniach nie będzie obiadu.