30 maja 2022 r. uczniowie klasy 5A i 8A odwiedzili największy kompleks Orientarium i najnowocześniejszy w Europie pawilon poświęcony faunie i florze Azji Południowo Wschodniej. Był oczywiście czas wolny na posiłek, lody, plac zabaw, zakup pamiątek i spacer po ZOO. Celem wyjazdu było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO oraz kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w miejscach publicznych i przyjemne spędzenie dnia.