Przypominamy, że 17 czerwca br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.