Z inicjatywy Pana Konrada Sipiery – Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszkowa przy współpracy z Panią dyrektor Anetą Pawłowską uczniowie naszej szkoły otrzymali specjalną nagrodę za pracę na rzecz szkoły, wolontariat, godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz oraz wyróżniające wyniki w nauce.

Tą nagrodą jest rejs po Zatoce Gdańskiej.

W ramach projektu edukacji morskiej „POLSKA MORSKA NIEPODLEGŁA” oraz Fundacji Rozwoju Żeglarstwa Regatowego REGATY MORSKIE i Stowarzyszenia Strzelcy Rzeczypospolitej od 22 do 26 sierpnia 2022 r. kilku uczniów naszej szkoły pod opieką Pana Artura Janeckiego nauczyciela SP5 wypłynęło na pięciodniowy rejs po Zatoce Gdańskiej. Rejs to świetna okazja do wspólnego spędzenia czasu, nawiązania relacji oraz odkrywania pasji. Żeglarstwo uczy pokory względem przyrody, jak również samego siebie. Niesamowita przygoda uczy samodzielności, skupienia i wpływa na kształtowanie silnego charakteru.

Nigdy nie jest za późno, aby złapać przysłowiowego bakcyla w dziedzinie żeglarstwa. Czy może być coś piękniejszego niż poczucie wiatru we włosach? Nasi uczniowie pod kierunkiem doświadczonego skipera zapoznali się z jachtem oraz panującymi zasadami. Pozostało już tylko czerpanie przyjemności z żeglowania po Zatoce Gdańskiej!

Ahoj przygodo!