14.09.2022 r. podczas uroczystej gali rozdania nagród w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, Michał Kulik uczeń klasy 7A otrzymał dyplom oraz nagrodę z rąk Pana Tomasza Rzymkowskiego – Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu do spraw Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki oraz Pana dr Pawła Pietrzyka – Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Cieszymy się szczególnie tym sukcesem, ponieważ Michał był jedynym wyróżnionym uczniem z naszego powiatu pruszkowskiego i jednym z 12 uczniów z całej Polski, wyróżnionym w konkursie.

Życzymy Michałowi kolejnych sukcesów!

DYPLOM-8