Drodzy uczniowie klas 4-5!

Zapraszam do udziału w KONKURSIE NA LOGO GMINNEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA „EKOPRUSZKÓW”

Organizatorem konkursu na opracowanie logo gminnego projektu „EKOPRUSZKÓW” jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Pruszkowie.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla gminnego projektu. Logo wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, promocyjnych.

Konkurs trwa od 23.09.2022 r. do 14.10.2022 r. i przebiega dwuetapowo.
Pierwszy etap – etap szkolny trwa od 23.09.2022 r. do 3.10.2022 r.
Drugi etap – etap międzyszkolny trwa od 7.10.2022 r. do 14.10.2022 r.
Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu tylko indywidualnie. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

Forma prezentacji pracy konkursowej:
Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki, powinna więc być to praca płaska. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
Na formacie A4 należy przedstawić znak graficzny łatwo identyfikowany z gminnym projektem ekologicznym. W swojej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
▪ być czytelne i łatwe do zapamiętania,
▪ wzbudzać pozytywne emocje.

Kryteria oceny prac konkursowych:
▪ oryginalność znaku,
▪ łatwość zapamiętywania,
▪ czytelność i funkcjonalność projektu,
▪ estetyka wykonania projektu
W pierwszym etapie konkursu (etapie szkolnym) wyłonione zostają trzy najlepsze prace. W drugim etapie konkursu (międzyszkolnym) zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową przez organizatora.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Planowana data ogłoszenia wyników 14.10.2022 r.

Jolanta Iwaniuk
Szkolny koordynator projektu
„EKOPRUSZKÓW”