Zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”, który jest przeprowadzany przy współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie mogą wziąć udział w teście konkursowym przeprowadzanym w dwóch kategoriach konkursowych: „Młodzik” – uczniowie klas V i VI szkół podstawowych; „Adept” – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. Test składa się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii konkursowej uczestników, oraz zwięzłej części opisowej. Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 25 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwarte znajdujące się na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). Osiem pytań testowych w kategorii Adept będzie związanych z wykorzystaniem załączonej kolorowej mapy.

Konkurs jest konkursem samofinansującym, wpłata wynosi 12,00 zł od osoby za udział w konkursie. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 28 listopada 2022 r. (czas – 60 minut). Zgłoszenia do konkursu razem z potwierdzeniem wpłaty przyjmuję do środy (26.09).

Wpłaty dokonujemy na konto Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu: Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta” ul. Limanowskiego 15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 40 1050 1012 1000 0023 6659 9773 ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Warszawie

Zapraszam,
Jolanta Iwaniuk