Nasza szkoła dołączyła do programu „Laboratoria Przyszłości”. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju wielu umiejętności praktycznych. Podczas zajęć organizowanych w ramach tego programu, uczniowie będą rozwijali m. in. umiejętności manualne, techniczne, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolność myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Mamy nadzieję, że zajęcia prowadzone w wraz z #Labolatoriami Przyszłości wzmocnią uczniów w zakresie radzenia sobie w życiu codziennym oraz będą kolejnym krokiem wzmacniającym i uatrakcyjniającym dotychczasowy proces zdobywania wiedzy przez uczniów naszej szkoły.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci