06 października 2022 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania, uczniowie wybrali:

przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
Natalię Pietrzak (klasa 8b)

v-ce przewodniczącego
Mateusza Mackiewicza (klasa 8c)

v-ce przewodniczącą
Aleksandrę Podgajną (klasa 8a)

Serdecznie gratulujemy!
Opiekunowie Samorządu