W ramach akcji „Szkoła Pamięta 2022”,  uczniowie klas 4-8 zrealizowali działania związane z upamiętnieniem patrona szkoły, lokalnych miejsc pamięci oraz przypomnieniem ważnych wydarzeń (11 listopada 1918 r.)

#SzkołaPamięta