28 października 2022 r. odbyła się szkolna dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie sami zadbali o repertuar muzyczny. Każda klasa zgłosiła swoje ulubione utwory. Nasi uczniowie potrzebowali chwili, by oddać się tanecznym pląsom. Wszyscy świetnie się bawili i do domu wracali z uśmiechem na twarzy.