16 listopada 2022 r. uczniowie klas 1-3 rozmawiali o tolerancji. Uczniowie wspólnie stworzyli plakaty, rysunki. Nie zabrakło również gier dydaktycznych sprawdzających zdobyte wiadomości i zachęcających do dyskusji na temat tolerancji i akceptacji. Wysłuchane opowiadanie pt.: ,,Smok Josh” D. Hsu pomogło uczniom klasy 1F stworzyć definicję tolerancji.